Hotărârile autorității deliberative

TitluDescriereData
HCL 34/2019privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea iulie 2019, cu finantare de la bugetul local si din subventii2019/07/29
HCL 33/2019privind aprobarea bugetului local si a estimarilor bugetare pentru perioada 2020-2022, versiunea iulie 20192019/07/29
HCL 32/2019privind ahizitionarea de elemente de componente si motor haveza – concasor piatra2019/07/29
HCL 31/2019privind organizarea Serbarii folclorice „Pe plaiuri bisocene” ediatia nr. 52, Lacurile 20192019/07/29
HCL 30/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Bisoca, jud. Buzau” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul PNDL2019/07/29
HCL 29/2019privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 2019 – versiunea iulie 20192019/07/29
HCL 28/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bisoca2019/07/29
HCL 27/2019privind alegerea d-lui Casaru Ion Catalin presedinte de sedinta pentru perioada august-octombrie 20192019/07/29
HCL 26/2019privind aprobarea bugetului local si a estimarilor bugetare pentru perioada 2020-2022, versiunea iunie 20192019/06/30
HCL 25/2019privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea mai 2019, cu finantare de la bugetul local si din subventii2019/05/27
HCL 24/2019privind utilizarea execedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de 866.590,00lei, pentru plata unor bunuri si lucrari ce se executa in comuna Bisoca2019/05/27
HCL 23/2019privind aprobarea contractului de inchiriere a spatiului de 1.00mp pentru amplasarea in sediul Primariei comunei Bisoca a dispozitivului de informare „Infochiosc” – Agentia de Furnizare a Energiei Electrice Buzau2019/05/27
HCL 22/2019privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 2019 – versiunea mai 20192019/05/27
HCL 21/2019privind alegerea d-lui Vlad C. Gheorghe presedinte de sedinta pentru perioada mai-iulie 20192019/04/23
HCL 20/2019privind aprobarea efectuarii unei lucrari de curatiri in anul de productie 2019, in scopul eliminarii speciilor coplesitoare pe suprafata de 1.32ha din U.P. VII, u.a. 3L din padurea aflata in propietatea comunei Bisoca2019/04/23
HCL 19/2019privind aprobarea Strategiei de achizitii publice si Progamul anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 20192019/04/23
HCL 18/2019privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea aprilie 2019, cu finantare de la bugetul local si din subventii2019/04/23
HCL 17/2019privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2020-20222019/04/23
HCL 16/2019privind aprobarea bugetului local in forma definitiva si a contului de executie bugetara pentru anul 20182019/04/23
HCL 15/2019privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 20192019/04/10
HCL 14/2019privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor și a contractului / acordului-cadru de prestare a servicilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului in anul scolar 2017-2023 in comuna Bisoca, jud. Buzau2019/04/10
HCL 13/2019pentru aprobarea participării comunei Bisoca prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”2019/04/10
HCL 12/2019privind aprobarea masurilor necesare pentru realizarea unui sistem public de retele de canalizare si statii de epurare in comuna Bisoca, jud. Buzau2019/04/10
HCL 11/2019privind gestionarea bunurilor apartinand comunei Bisoca la data de 31.12.20182019/03/30
HCL 10/2019privind starea economico-sociala a comunei Bisoca la data de 31.12.20182019/03/30
HCL 9/2019privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bisoca, jud. Buzau2019/02/28
HCL 8/2019privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor și a contractului / acordului-cadru de prestare a servicilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului in anul scolar 2017-2018 in comuna Bisoca2019/02/28
HCL 7/2019privind aprobarea locurilor in care pot fi instalate pe domeniul public al comunei Bisoca amenajarile provizorii in scopul strangerii de semnaturi pe listele de sustinatori ai cadidatilor si in scopul distribuirii de materiale de propaganda electorala pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 20192019/02/28
HCL 6/2019privind aprobarea unor masuri necesare pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica in comuna Bisoca2019/02/28
HCL 5/2019privind reorganizarea retelei scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza administrativ teritoriala  a comunei Bisoca pentru anul scolar 2019-20202019/01/31
HCL 4/2019privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al anului 20182019/01/31
HCL 3/2019privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social apti de munca din comuna Bisoca in cursul anului 20192019/01/31
HCL 2/2019privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bisoca, jud. Buzau, incepand cu luna Ianuarie 20192019/01/31
HCL 1/2019privind alegerea d-lui Vlad St. Gheorghe presedinte de sedinta pentru perioada de 3 luni2019/01/31
HCL 20/2018privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 25mp teren aflat in propietatea publica a comunei Bisoca, in vederea executiei lucrarii de utilitate publica de alimentare cu energie electrica „Modernizare – INT consumatori sat Recea, comuna Bisoca, jud. Buzau”2018/06/30
HCL 19/2018privind prelungirea contractului de inchiriere a spatiului de 1.00mp pentru amplasarea in sediul Primariei comunei Bisoca a dispozitivului de informare „Infochiosc” – Agentia de Furnizare a Energiei Electrice Buzau2018/06/30
HCL 18/2018privind inchirierea spatiului de 25.00mp in vederea desfasurarii activitatilor de asistenta sanitar-veterinara  si comercializare medicamente de uz veterinar2018/06/30
HCL 17/2018privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2019-2021 – versiunea Iunie 20182018/06/30
HCL 16/2018privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea aprilie 2018, cu finantare de la bugetul local si din subventii2018/04/28
HCL 15/2018privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2019-2021 – versiunea Aprilie 20182018/04/28
HCL 14/2018privind alegerea d-lui Casaru Ion Catalin presedinte de sedinta pentru perioada de 3 luni2018/04/28
HCL 13/2018privind gestionarea bunurilor apartinand comunei Bisoca la data de 31.12.20172018/03/29
HCL 12/2018privind starea economico-sociala a comunei Bisoca la data de 31.12.20172018/03/29
HCL 11/2018privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bisoca2018/02/27
HCL 10/2018privind aprobarea Strategiei de achizitii publice si Programul anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 20182018/02/27
HCL 9/2018privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea februarie 2018, cu finantare de la bugetul local si din subventii2018/02/27
HCL 8/2018privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2019-20212018/02/27
HCL 7/2018privind aprobarea bugetului local in forma definitiva si a contului de executie bugetara pentru anul 20172018/02/27
HCL 6/2018privind alegerea d-lui Trif Stanel presedinte de sedinta pentru perioada de 3 luni2018/02/27
HCL 5/2018privind organizarea retelei scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza administrativ teritoriala  a comunei Bisoca pentru anul scolar 2018-20192018/01/31
HCL 4/2018privind aplicarea sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii2018/01/31
HCL 3/2018privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social apti de munca din comuna Bisoca in cursul anului 20182018/01/31
HCL 2/2018privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bisoca, jud. Buzau, incepand cu luna Ianuarie 20182018/01/31
HCL 1/2018privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare si functionare din excedentul bugetar al anului 20172017/01/31

Comments are closed.