Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL 36/2024privind acordarea titlului de „Cetatean de onoare al comunei Bisoca” d-rei Casaru I. Aurelia2024/04/10
HCL 35/2024privind acordarea titlului de „Cetatean de onoare al comunei Bisoca” d-lui Moise I. Constantin2024/04/10
HCL 34/2024privind unele masuri pentru alimentarea cu apa in satele Recea si Sarile2024/04/10
HCL 33/2024privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada mai 2024 – iulie 20242024/04/10
HCL 32/2024privind acordarea unui sprijin financiar pentru lucrarile de reparatii pentru consolidarea zidului de sprijin al gardului Bisericii „Sf. Teodosie de la Brazi” si pentru renovarea gardului imprejmuitor al Bisericii „Sf. Apostoli Petru si Pavel”2024/04/10
HCL 31/2024privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea aprilie 2024, cu finantare de la bugetul local si din subventii2024/04/10
HCL 30/2024privind bugetul local pentru anul 2024 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2025-2027 al comunei Bisoca, versiune aprilie 20242024/04/10
HCL 29/2024privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare – versiunea aprilie 2024 si  acoperirea definitiva a deficitului bugetar a sectiunii de functionare a bugetului local2024/04/10
HCL 28/2024privind actualizarea Statutului comunei Bisoca, jud. Buzau2024/04/10
HCL 27/2024privind aprobarea indicatorilor tehncio-economice si a incheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investitii „Construire si dotare centru de zi de pentru persoanele varstnice si furnizare de servicii sociale de ingrijire la domiciliu in com. Bisoca, jud. Buzau”2024/03/23
HCL 26/2024privind aprobarea modificarii si actualizarii Statului ADI „Eco Buzau 2009” la care comuna Bisoca este membru asociat2024/03/23
HCL 25/2024privind aprobarea Criteriilor proprii si Metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta si ajutoarelor comunitare, familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate sau deosebite2024/03/13
HCL 24/2024privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Scolii Gimnaziale ” Gheorghe Munteanu-Murgoci” Bisoca, in cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat, pentru anul scolar 2023-20242024/03/13
HCL 23/2024privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea martie 2024, cu finantare de la bugetul local si din subventii2024/03/13
HCL 22/2024privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca pentru anul 2024 – versiunea martie 20242024/03/13
HCL 21/2024privind bugetul local pentru anul 2024 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2025-2027 al comunei Bisoca, versiune martie 20242024/03/13
HCL 20/2024privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare – versiunea martie 2024 si  acoperirea definitiva a deficitului bugetar a sectiunii de functionare a bugetului local2024/03/13
HCL 19/2024privind aprobarea scoaterii la licitatie, in vederea inchirierii, a unui spatiu in suprafata de 22.00mp, aparatinand domeniului public al comunei Bisoca, situate in incinta imobilului Primarie, in scopul deschiderii unui punct farmaceutic2024/03/03
HCL 18/2024privind insusirea raportului de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Bisoca pentru anul 20232024/03/03
HCL 17/2024privind Starea economico-sociala si de mediu a comunei Bisoca la data de 31.12.20232024/03/03
HCL 16/2024privind aprobarea planului anual privind prestarea de lucrari de interes local pe anul 2024 pentru repartizarea orelor de munca prestare lunar de una din persoanele majore apte de munca din familiile beneficiare de venit minim de incluziune2024/03/03
HCL 15/2024privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea februarie 2024, cu finantare de la bugetul local si din subventii2024/02/13
HCL 14/2024privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare – versiunea februarie 2024 si  acoperirea definitiva a deficitului bugetar a sectiunii de functionare a bugetului local2024/02/13
HCL 13/2024privind aprobarea Strategiei de achizitii publice si Progamul anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 20242024/02/13
HCL 12/2024privind aprobarea bugetului local rectificat in forma definitiva si a contului de executie bugetara pentru anul 20232024/02/13
HCL 11/2024privind aprobarea bugetului local pentru anul 2024 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2025-20272024/02/13
HCL 10/2024privind Gestionarea bunurilor apartinand comunei Bisoca la data de 31.12.20232024/02/13
HCL 9/2024privind aprobarea participarii UAT comuna Bisoca la Programul national multianual privind finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de urbanism2024/01/26
HCL 8/2024privind aprobarea scoaterii la licitatie, in vederea inchirierii, a unui spatiu in suprafata de 11,55mp, aparatinand domeniului public al comunei Bisoca, situate in incinta imobilului Primarie2024/01/26
HCL 7/2024privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, pentru plata unor bunuri si lucrari ce se executa in comuna Bisoca2024/01/19
HCL 6/2024privind revocarea HCL nr. 63/28.11.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bisoca, jud. Buzau, incepand cu luna Ianuarie 20242024/01/19
HCL 5/2024privind aprobarea documentatie tehncio-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Construire si dotare centru de zi de asistenta si recuperare pentru persoanele varstnice in com. Bisoca, jud. Buzau”2024/01/11
HCL 4/2024privind modificarea Anexei nr. 2.1 (Deviz general al obiectivului) la HCL nr. 37/2021 si anexei nr. 2.2 la HCL nr. 44/20222024/01/11
HCL 3/2024privind organizarea retelei scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza administrativ teritoriala  a comunei Bisoca pentru anul scolar 2024-20252024/01/11
HCL 2/2024privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetatean de onoare al comunei Bisoca”2024/01/11
HCL 1/2024privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie 2024 – aprilie 20242024/01/11
HCL 71/2023privind modificarea Anexei nr. 2.1 (Deviz general al obiectivului) la HCL nr. 37/2021 si anexei nr. 2.2 la HCL nr. 44/20222023/12/11
HCL 70/2023privind bugetul local pentru anul 2023 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2024-2024 al comunei Bisoca – versiunea decembrie 20232023/12/11
HCL 69/2023privind stabilirea unui mandat special reprezentantului comunei Bisoca in Adunarea Generala ADI „Eco Buzau 2009”2023/12/11
HCL 68/2023privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectiul de investitie „Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice din com. Bisoca -Scoala Bisoca, grup sanitar”2023/12/11
HCL 67/2023privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectiul de investitie „Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice din com. Bisoca”2023/12/11
HCL 66/2023privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social apti de munca din comuna Bisoca in cursul anului 20242023/12/11
HCL 65/2023privind organigrama, statului de functii si numarul de personal2023/12/11
HCL 64/2023privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale la nivelul comunei Bisoca, administrate si finantate din bugetul local pentru anul 20242023/12/11
HCL 63/2023privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bisoca, jud. Buzau, incepand cu luna Ianuarie 20242023/11/28
HCL 62/2023privind marcarea, taierea si exploatarea unor plopi situati in intravilan in comuna Bisoca, satul Plesi2023/11/28
HCL 61/2023privind bugetul local pentru anul 2023 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2024-2024 al comunei Bisoca – versiunea noiembrie 20232023/11/28
HCL 60/2023privind aprobarea exploatarii cantitatii de 706.33mc lemn in UP VII Bisoca, u.a. 78% pretul de referinta si pretul de pornire la licitatie2023/11/28
HCL 59/2023privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in comuna Bisoca, jud. Buzau in anul 20242023/11/28
HCL 58/2023privind efectuarea demersurilor de inscriere a comunei Bisoca in Planul de amenjare a teritoriului national – Sectiunea VIII – zone resurse turistice2023/10/26
HCL 57/2023privind prelungirea contractului de inchiriere a spatiului din incinta cladirii, anexa de langa Primaria comunei Bisoca aflata in administrarea Consiliului local, inchieat cu SC IRIS PHARM SRL Buzau, pentru desfasurarea activitatii de interes local de comercializare a produselor farmaceutice de uz uman2023/10/26
HCL 56/2023privind Aprobarea Acordului de Parteneriat intre UAT Judetul Buzau si UAT Comuna Bisoca, beneficiara a proiectului „Dotarea cu microbuze scolare verzi (electrice) unitatii de invatamant  preuniversitar din judetul Buzau, finantat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, componenta C15: Educatie, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de  proiectare, constructie si dotare in sistemul de invatamant preuniversitar, Investitia 10. Dezvoltarea retelei  de scoli verzi si achizitionare microbuze verzi.2023/10/26
HCL 55/2023privind aprobarea documentatiei de dezmembrare unui imobil cu numar cadastral 20438, proprietate publica a comunei Bisoca, jud. Buzau2023/10/26
HCL 54/2023 privind recolatarea masei lemnoase in volum de 102.29mc lemn provenit din produse accidentale in padurea din propietatea comunei Bisoca in anul de productie 20232023/10/26
HCL 53/2023 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie 2023 – ianuarie 20242023/10/26
HCL 52/2023 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea octombrie 2023, cu finantare de la bugetul local si din subventii2023/10/26
HCL 51/2023 privind bugetul local pentru anul 2023 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2024-2024 al comunei Bisoca – versiunea octombrie 20232023/10/26
HCL 50/2023 privind aprobarea amplasarii, a modului de valorificare si a pretului de referinta a masei lemnoase rezultate in urma marcarii efectuate in padurea din propietatea comunei Bisoca pentru recoltarea in anul de productie 20242023/09/28
HCL 49/2023 privind stabilirea masurilor necesare pentru gestionarea uleiurilor uzate de pe raza comunei Bisoca, jud. Buzau2023/09/28
HCL 48/2023 privind stabilirea unor masuri privind realizarea obiectivului de investitii „Extindere alimentare cu apa Bisoca, sat Recea si Sarile ” si bransarea locuitorilor la reteaua publica de apa2023/09/28
HCL 47/2023 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea septembrie 2023, cu finantare de la bugetul local si din subventii2023/09/28
HCL 46/2023 privind bugetul local pentru anul 2023 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2024-2024 al comunei Bisoca – versiunea septembrie 20232023/09/28
HCL 45/2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Bisoca in Consiliul de administratie a Scolii Gimnaziale „Gheorghe Munteanu-Murgoci” Bisoca2023/09/28
HCL 44/2023 privind organigrama, statului de functii si numarul de personal2023/09/28
HCL 42/2023 privind acordarea unor premii in bani unor elevi si studenti cu domiciliul in comuna Bisoca, jud. Buzau, care au obtinut rezultate deosebite in procesul de invatamant2023/08/04
HCL 41/2023 privind modificarea Anexei nr. 2.1 (Deviz general al obiectivului) la HCL nr. 37/2021 si anexei nr. 2.2 la HCL nr. 31/20222023/08/04
HCL 40/2023 privind aprobarea initierii demersurilor de actualizare a PUG si RLU aferent al comunei Bisoca, jud. Buzau aprobat prin HCL nr. 15/19.07.20012023/08/04
HCL 39/2023privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada august – octombrie 20232023/07/21
HCL 38/2023privind aprobarea proiectului „Construire si dotare centru de zi de asistenta si recuperare pentru persoanele varstnice in com. Bisoca, jud. Buzau” in vederea finantarii acestuia in cadru PNRR2023/07/21
HCL 37/2023privind organizarea serbarii folclorice „Pe plaiuri bisocene” editia nr. 54, Lacurile 20232023/06/26
HCL 36/2023privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico economici/indicatorilor tehnico economici actualizati si a devizului general/devizului general actualizat aferent obiectivului de investitii „Reparare si modernizare drum comunal DC199 Recea – Sindrila”2023/06/26
HCL 35/2023privind marcarea, taierea si exploatarea unor plopi situati in intravilan in comuna Bisoca2023/06/26
HCL 34/2023privind aprobara PUZ si a Regulamentului local aferent, pentru obiectivul „Construire locuinte P+1 si anexe parter” generat de imobilul situat in judetul Buzau, com. Bisoca, extravilan, nr. cad 20897 si nr. 200302023/06/26
HCL 33/2023privind instalarea unui sistem video de supraveghere in teritoriul administrativ al comunei Bisoca2023/06/26
HCL 32/2023privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca pentru anul 2023 – versiunea iunie 20232023/06/26
HCL 31/2023privind anularea prevederilor HCL nr. 18/2023 si HCL nr. 22/2023 referitoare la inchirierea prin licitatie publica cu strigare a suprafetelor pajisti din propietatea privata a comunei Bisoca, jud. Buzau pentru perioada 2023-20292023/06/26
HCL 30/2023privind aprobarea participarii UAT comuna Bisoca in proiectul „Dotarea cu microbuze scolare verzi (electrice) pentru unitatile de invatamant preuniversitar din jud. Buzau” in cadrul PNRR2023/05/23
HCL 29/2023privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico economici/indicatorilor tehnico economici actualizati si a devizului general/devizului general actualizat aferent obiectivului de investitii „Reparare si modernizare drum comunal DC199 Recea – Sindrila”2023/05/23
HCL 28/2023 privind infiintarea Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan al comunei Bisoca, jud. Buzau2023/05/23
HCL 27/2023 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea mai 2023, cu finantare de la bugetul local si din subventii2023/05/23
HCL 26/2023 privind bugetul local pentru anul 2023 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2024-2024 al comunei Bisoca – versiunea mai 20232023/05/23
HCL 25/2023 privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de 84.000,00 lei, pentru plata unor bunuri si lucrari – versiunea mai 20232023/05/23
HCL 24/2023privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca pentru anul 2023 – versiunea mai 20232023/05/23
HCL 23/2023privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada mai – iulie 20232023/04/27
HCL 22/2023privind reorganizarea procedurii privind inchirierea suprafetei de 5,00 ha pajisti situat in lotul „Dosul Schitului-Neculai Vlad” din propietatea privata a comunei Bisoca pentru perioada 2023-20292023/04/27
HCL 21/2023privind indemnizatiile pentru functiile de demnitate publica si salariile de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bisoca, jud. Buzau2023/04/27
HCL 20/2023privind aprobarea participarii comunei Bisoca la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat in cofinantare cu Administratia Fondului de Mediu2023/04/20
HCL 19/2023 privind insusirea raportului de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Bisoca pentru anul 20222023/03/25
HCL 18/2023 privind inchirierea suprafetei de 461.47 ha pajisti din propietatea privata a comunei Bisoca, jud. Buzau pentru perioada 2023-20292023/03/25
HCL 17/2023 privind modificarea si completarea Amenajamentului pastoral pentru pasunile propietate privata a comunei Bisoca2023/03/25
HCL 16/2023 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea martie 2023, cu finantare de la bugetul local si din subventii2023/03/25
HCL 15/2023 privind aprobarea Strategiei de achizitii publice si Progamul anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 20232023/03/25
HCL 14/2023 privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare si din sectiunea de functionare, in suma de 2.2591.000,00 lei, pentru plata unor bunuri si lucrari ce se executa in comuna Bisoca2023/03/25
HCL 13/2023 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2024-2024 al comunei Bisoca – versiunea martie 20232023/03/25
HCL 12/2023 privind aprobarea bugetului local rectificat in forma definitiva si a contului de executie bugetara pentru anul 20222023/03/25
HCL 11/2023 privind Gestionarea bunurilor apartinand comunei Bisoca la data de 31.12.20222023/03/25
HCL 10/2023 privind Starea economico-sociala si de mediu a comunei Bisoca la data de 31.12.20222023/03/25
HCL 9/2023privind aprobarea delegarii catre UAT comuna Bisoca, a depunerii cererii de finantare si implementarea proiectului „Dotarea Scolii Gimnaziale Gheorghe Munteanu-Murgoci Bisoca si a structurilor componente cu echipamente digitale, mobilier si materiale didactice”2023/02/27
HCL 8/2023privind participarea Comunei Bisoca, jud. Buzau, la constituirea parteneriatului privind elaborarea, depunerea spre selectie si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2023-2027 a Grupului de Actiune Locala Valea Ramnicului, finantata prin Planul National Strategic 2023-20272023/02/27
HCL 7/2023pentru aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “PROGAZ BUZĂU 2020”2023/02/27
HCL 6/2023 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea ianuarie 2023, cu finantare de la bugetul local si din subventii2023/01/31
HCL 5/2023 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie – aprilie 20232023/01/31
HCL 4/2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare interinstitutionala a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale cu UAT Bisoca, Judetul Buzau, in cadrul proiectului „HUB de Sericii MMSS – SII MMSS” Cod MySmis 130963. 2023/01/31
HCL 3/2023privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bisoca, jud. Buzau, incepand cu luna Ianuarie 20232023/01/31
HCL 2/2023privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2024-20262023/01/31
HCL 1/2023privind organizarea retelei scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza administrativ teritoriala  a comunei Bisoca pentru anul scolar 2023-20242023/01/31
HCL 56/2022 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale la nivelul comunei Bisoca, administrate si finantate din bugetul local pentru anul 20232022/12/27
HCL 55/2022 privind recolatarea masei lemnoase in volum de 102.29mc lemn provenit din produse accidentale in padurea din propietatea comunei Bisoca in anul de productie 20232022/12/27
HCL 54/2022 privind bugetul local pentru anul 2022 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2023-2024 al comunei Bisoca – versiunea decembrie 3 20222022/12/27
HCL 53/2022 privind participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public si aprobarea inceperii investitiei „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Bisoca, jud. Buzau”2022/12/27
HCL 52/2022 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social apti de munca din comuna Bisoca in cursul anului 20232022/12/27
HCL 51/2022 privind participarea comunei Bisoca la implementarea proiectului pentru infiintarea traseului cicloturistic „Velo Valahia” in cadru PNRR2022/12/20
HCL 50/2022 privind stabilirea unor masuri/demersuri privind Activitatea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  ,, Eco Buzau 2009” la care comuna Bisoca este membru asociat2022/12/20
HCL 49/2022 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea decembrie 2022, cu finantare de la bugetul local si din subventii2022/12/20
HCL 48/2022 privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca pentru anul 2022 – versiunea decembrie 20222022/12/20
HCL 47/2022 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2023-2024 al comunei Bisoca – versiunea decembrie 2 20222022/12/20
HCL 46/2022  privind acordarea cadourilor cu ocazia sarbatorilor de iarna din luna decembrie 2022, copiilor, prescolarilor si scolarilor din unitatile de invatamant din comuna Bisoca2022/12/06
HCL 45/2022  privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2023-2024 al comunei Bisoca – versiunea decembrie 20222022/12/06
HCL 44/2022  privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a devizului general estimativ actualizat aferent obiectivului de investitii „Reparare si modernizare drum comunal DC199 Recea – Sindrila”2022/11/24
HCL 43/2022  privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in comuna Bisoca, jud. Buzau in anul 20232022/11/24
HCL 42/2022  privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea noiembrie 2022, cu finantare de la bugetul local si din subventii2022/11/24
HCL 41/2022  privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2023-2024 al comunei Bisoca – versiunea noiembrie 20222022/11/24
HCL 40/2022  privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca pentru anul 2022 – versiunea noiembrie 20222022/11/24
HCL 39/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie 2022 – ianuarie 20232022/10/31
HCL 38/2022 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2023-2024 al comunei Bisoca – versiunea octombrie 20222022/10/31
HCL 37/2022 privind aprobarea participarii la „Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reincarcare pentru vehicule electrice si electrice plug-in in localitati, prin instalarea de statii de reincarcare cu putere normala” prin proiectul „Montare statii de reincarcare vehicule electrice in comuna Bisoca, jud. Buzau”2022/10/31
HCL 36/2022 privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca pentru anul 2022 – versiunea octombrie 20222022/10/31
HCL 35/2022 privind instituirea unor puncte de colectate separata si depozitarea temporaraa a deseurilor periculoase pe raza comunei Bisoca, jud. Buzau2022/10/31
HCL 34/2022 privind stabilirea unei suprafete de teren in vederea depozitarii temporare a deseurilor biodegradabile provenite din gradini si parcuri, colectate separat de pe raza comunei Bisoca, jud. Buzau2022/10/31
HCL 33/2022 privind masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a Deciziei nr. 53/15.09.2022 a Camerei de Conturi Buzau2022/09/28
HCL 32/2022 privind acordarea unui sprijin financiar pentru lucrarile de reparatii pentru consolidarea zidului de sprijin ce se executa la Parohia Bisoca, comuna Bisoca2022/09/28
HCL 31/2022 privind aprobarea procedurii pentru declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, cf. prevederilor art. 265 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare2022/09/28
HCL 30/2022 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea septembrie 2022, cu finantare de la bugetul local si din subventii2022/09/28
HCL 29/2022 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2023-2024 – versiunea septembrie 20222022/09/28
HCL 28/2022 privind aprobarea Regulamentului privind legalizarea constructiilor executate fara autorizatie de construire2022/09/28
HCL 27/2022 privind aprobarea PUZ si a Regulamentului local aferent, pentru obiectivul „Construire Complex Turistic si Camping”2022/09/28
HCL 26/2022privind participarea comunei Bisoca la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public2022/08/16
HCL 25/2022privind achizitionarea de furtun pentru alimentarea cu apa in valoare maxima de 10.000,00lei, necesar pentru alimentarea cu apa a unor localitati si institutii publice din comuna Bisoca, urmare efectelor secetei din anul curent2022/08/16
HCL 24/2022privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2023-2024 – versiunea august 20222022/08/16
HCL 23/2022privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca pentru anul 2022 – versiunea august 20222022/08/16
HCL 22/2022privind Alegerea presedintelui de sedinta2022/07/28
HCL 21/2022privind Reprezentarea in justitie de catre un avocat2022/07/28
HCL 20/2022privind organizarea serbarii folclorice „Pe plaiuri bisocene” editia nr. 53, Lacurile 20222022/06/09
HCL 19/2022privind stabilirea consumului mediu de carburant pentru autocamionul, autogrederul si incarcatorul frontal aflate in patrimoniul comunei Bisoca2022/06/09
HCL 18/2022privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca pentru anul 2022 – versiunea mai 20222022/05/31
HCL 17/2022privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea mai 2022, cu finantare de la bugetul local si din subventii2022/05/31
HCL 16/2022privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2023-2024 – versiunea mai 20222022/05/31
HCL 15/2022privind organigrama, statului de functii si numarul de personal2022/04/30
HCL 14/2022privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada mai – iulie 20222022/04/30
HCL 13/2022privind insusirea raportului de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Bisoca pentru anul 20212022/03/24
HCL 12/2022privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea martie 2022, cu finantare de la bugetul local si din subventii2022/03/24
HCL 11/2022privind aprobarea PUZ si a Regulamentului local aferent pentru obiectivul „Construire casa de vacanta din lemn-parter, extravilan, comuna Bisoca, T108, P7648-7650, nr. cadastral 20446, jud.Buzau”2022/03/24
HCL 10/2022privind aprobarea proiectului „Protejarea sanatatii elevilor si a personalului implicat in desfasurarea activitatilor educationale din Scoala Gimnaziala „Gheorghe Munteanu-Murgoci” in contextul raspandirii virului SARS-COV-2″2022/03/24
HCL 9/2022privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2023-2024 – versiunea martie 20222022/03/24
HCL 8/2022privind Gestionarea bunurilor apartinand comunei Bisoca la data de 31.12.20212022/03/24
HCL 7/2022privind Starea economico-sociala si de mediu a comunei Bisoca la data de 31.12.20212022/03/24
HCL 6/2022privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea februarie 2022, cu finantare de la bugetul local si din subventii2022/02/28
HCL 5/2022privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare si din sectiunea de functionare, in suma de 2.291.360,00 lei, pentru plata unor bunuri si lucrari ce se executa in comuna Bisoca2022/02/28
HCL 4/2022privind aprobarea Strategiei de achizitii publice si Progamul anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 20222022/02/28
HCL 3/2022privind aprobarea bugetului local in forma definitiva si a contului de executie bugetara pentru anul 20212022/02/28
HCL 2/2022privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2023-20252022/02/28
HCL 1/2022privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie – aprilie 20222022/01/31
HCL 69/2021privind aprobarea pretului de pornire la licitatie pentru valorificarea masei lemnoase rezultate ca urmare a marcarii efectuate in padurea din propietatea comunei Bisoca pentru recoltarea in anul de productie 20222021/12/27
HCL 68/2021privind organizarea retelei scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza administrativ teritoriala  a comunei Bisoca pentru anul scolar 2022-20232021/12/27
HCL 67/2021privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea decembrie-2 2021, cu finantare de la bugetul local si din subventii2021/12/27
HCL 66/2021privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca – versiunea decembrie-2 20212021/12/27
HCL 65/2021privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2022-2023 – versiunea decembrie-2 20212021/12/27
HCL 64/2021privind instituirea unor de colectare a deseurilor pe raza comunei Bisoca, jud. Buzau2021/12/16
HCL 63/2021privind stabilirea unei suprafete de teren in vederea depozitarii temporare a deseurilor inerte provenite din activitatile de constructii si demolari de pe raza comunei Bisoca, jud. Buzau2021/12/16
HCL 62/2021privind organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul UAT comuna Bisoca, jud. Buzau2021/12/16
HCL 61/2021privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social apti de munca din comuna Bisoca in cursul anului 20222021/12/16
HCL 60/2021privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale la nivelul comunei Bisoca, administrate si finantate din bugetul local pentru anul 20222021/12/16
HCL 59/2021privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca – versiunea decembrie 20212021/12/16
HCL 58/2021privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 20222021/12/16
HCL 57/2021privind organigrama, statului de functii si numarul de personal2021/12/16
HCL 56/2021privind stabilirea sumelor necesare pentru acordarea ajutoarelor de incalzire si a suplimentelor de energie2021/12/16
HCL 55/2021privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea decembrie 2021, cu finantare de la bugetul local si din subventii2021/12/16
HCL 54/2021privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de 40.000,00 lei, pentru plata unor bunuri si lucrari – versiunea decembrie 20212021/12/16
HCL 53/2021privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2022-2023 – versiunea decembrie 20212021/12/16
HCL 52/2021privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului in comune Bisoca2021/11/25
HCL 51/2021privind aprobarea modului de valorificare si a pretului de referinta a  masei lemnoase rezultate ca urmare a marcarii efectuate in padurea din propietatea comunei Bisoca pentru recoltarea in anul de productie 20222021/11/25
HCL 50/2021privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea noiembrie 2021, cu finantare de la bugetul local si din subventii2021/11/25
HCL 49/2021privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de 68.500,00 lei, pentru plata unor bunuri si lucrari – versiunea noiembrie 20212021/11/25
HCL 48/2021privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2022-2023 – versiunea noiembrie 20212021/11/25
HCL 47/2021privind prelungirea contractului de inchiriere a spatiului din incinta cladirii, anexa de langa Primaria comunei Bisoca aflata in administrarea Consiliului local, inchieat cu SC IRIS PHARM SRL Buzau, pentru desfasurarea activitatii de interes local de comercializare a produselor farmaceutice de uz uman2021/10/29
HCL 46/2021privind modificarea/abrogarea unor hotarari ale consiliului local al comunei Bisoca, jud. Buzau2021/10/29
HCL 45/2021prinvind desemnarea reprezentantului Consilului local pentru proba interviu a concursului pentru ocuparea functiei de director in unitatea de invatamant preuniversitar de stat Scoala Gimnaziala Gheorghe Munteanu-Murgoci – Bisoca, sesiunea 20212021/10/29
HCL 44/2021privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ aferente obiectivului de investitii „Reparare si modernizare drum de interes local DS13 Lopatareasa”2021/10/13
HCL 43/2021privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ aferente obiectivului de investitii „Reparare si modernizare drum comunal DC199 Recea – Sindrila”2021/10/13
HCL 42/2021privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2022-2023 – versiunea octombrie 20212021/10/13
HCL 41/2021privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie 2021 – ianuarie 20222021/10/13
HCL 40/2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Bisoca pentru perioada 2021-20272021/10/13
HCL 39/2021privind aprobarea modului de valorificare si a pretului de referinta a  masei lemnoase rezultate ca urmare a marcarii efectuate in padurea din propietatea comunei Bisoca pentru recoltarea in anul de productie 20222021/09/30
HCL 38/2021privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de 8.000,00 lei, pentru plata unor bunuri si lucrari – versiunea septembrie 20212021/09/30
HCL 37/2021privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea septembrie 2021, cu finantare de la bugetul local si din subventii2021/09/30
HCL 36/2021privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2022-2024 – versiunea septembrie 20212021/09/30
HCL 35/2021privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea august 2021, cu finantare de la bugetul local si din subventii2021/08/31
HCL 34/2021privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2022-2024 – versiunea august 20212021/08/31
HCL 33/2021privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de 8.000,00 lei, pentru plata unor bunuri si lucrari – versiunea august 20212021/08/31
HCL 32/2021privind Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bisoca2021/08/31
HCL 31/2021privind organigrama, statului de functii si numarul de personal2021/08/31
HCL 30/2021privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Bisoca, jud. Buzau2021/08/31
HCL 29/2021privind aprobarea participarii UAT comuna Bisoca, in calitate de asociat – membru fondator in constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Investitii Teritoriale Integrate Tinutul Buzaului, Prahovei si Vrancei”2021/07/29
HCL 28/2021privind aprobarea organigramei si statului de functii si numarul de personal2021/07/29
HCL 27/2021privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada august-octombrie 20212021/07/29
HCL 26/2021privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in comuna Bisoca, jud. Buzau in anul 20222021/06/30
HCL 25/2021privind acordarea unui premiu in bani persoanelor din comuna Bisoca, jud. Buzau, care au implinit varsta de 100ani2021/05/31
HCL 24/2021privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea mai 2021, cu finantare de la bugetul local si din subventii2021/05/31
HCL 23/2021privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de 26.000,00 lei, pentru plata unor bunuri si lucrari – versiunea mai 20212021/05/31
HCL 22/2021privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2022-2024 – versiunea mai 20212021/05/31
HCL 21/2021privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada mai-iulie 20212021/04/23
HCL 20/2021privind insusirea raportului de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Bisoca pentru anul 20202021/04/23
HCL 19/2021privind aprobarea inchirierii suprafatei de 50.951 ha pajisti, situat in punctul Cotina, satul Lopatareasa, aflat in propietatea privata a comunei Bisoca2021/04/23
HCL 18/2021privind aprobarea burselor scolare si a cuantumului acestora in anul 2021 in unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Bisoca2021/04/23
HCL 17/2021privind infiintarea si organizarea serviciului ” Apa Salubrizare – Bisoca”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului local al comunei Bisoca, jud. Buzau2021/04/23
HCL 16/2021privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea aprilie 2021, cu finantare de la bugetul local si din subventii2021/04/23
HCL 15/2021privind aprobarea Strategiei de achizitii publice si Progamul anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 20212021/04/23
HCL 14/2021privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de 1393700 lei, pentru plata unor bunuri si lucrari ce se executa in comuna Bisoca2021/04/23
HCL 13/2021privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2022-20242021/04/23
HCL 12/2021privind aprobarea bugetului local in forma definitiva si a contului de executie bugetara pentru anul 20202021/03/31
HCL 11/2021privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate si a planului de masuri pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale la nivelul comunei Bisoca2021/03/31
HCL 10/2021privind aprobarea modificarii Actului constitutiv si Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO BUZĂU 2009” la care comuna Bisoca este membru asociat2021/03/31
HCL 9/2021pentru aprobarea modificarii si actualizarii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Tinutul Buzaului” la care comuna Bisoca este membru asociat2021/03/31
HCL 8/2021privind gestionarea bunurilor apartinand comunei Bisoca la data de 31.12.20202021/03/31
HCL 7/2021privind starea economico-sociala a comunei Bisoca la data de 31.12.20202021/03/31
HCL 6/2021pentru aprobarea modificarii Actului constitutiv si Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” la care comuna Bisoca este membru asociat2021/02/25
HCL 5/2021privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Bisoca, jud. Buzau, care fac parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bisoca2021/02/25
HCL 4/2021privind organizarea retelei scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza administrativ teritoriala  a comunei Bisoca pentru anul scolar 2021-20222021/01/31
HCL 3/2021privind aprobarea recoltarii, a modulu de valorificare si a pretului de referinta a masei lemnoase rezultate din lucrarile de conservare prevazute in amenajament, efectuate in UP VII, u.a. 6B din padurea din propietatea comunei Bisoca, pentru recoltarea in anul de productie 20212021/01/31
HCL 2/2021privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetar a bugetului local al comunei Bisoca pentru anul 2020, din excedentul anilor precedenti2021/01/31
HCL 1/2021privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie-aprilie 20212021/01/31
HCL 48/2020privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului local Bisoca in Consiliul de administratie a Scolii Gimnaziale „Gheorghe Munteanu-Murgoci” Bisoca2020/12/16
HCL 47/2020privind intalnirile cu cetatenii, acordarea audientelor si prezentarea informatiilor de catre consilierii locali2020/12/16
HCL 46/2020privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Bisoca, jud. Buzau2020/12/16
HCL 45/2020privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social apti de munca din comuna Bisoca in cursul anului 20212020/12/16
HCL 44/2020privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in comuna Bisoca, jud. Buzau in anul 20212020/12/16
HCL 43/2020privind Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici si privati la nivelul comunei Bisoca, jud. Buzau pentru perioada 2021-20252020/12/16
HCL 42/2020privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2021-2023, versiunea decembrie 20202020/12/16
HCL 41/2020privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 20212020/11/22
HCL 40/2020privind aprobarea recoltarii, a modulu de valorificare si a pretului de referinta a masei lemnoase rezultate din lucrarile de conservare prevazute in amenajament, efectuate in UP VII, u.a. 6B din padurea din propietatea comunei Bisoca, pentru recoltarea in anul de productie 20212020/11/22
HCL 39/2020privind aprobarea valorificarii si a pretului de vanzare a masei lemnoase rezultate din exploatarea partizii 183 AC1 – Primaria Bisoca reprezentand arbori afectati de factori destabilizatori si a modului de valorificare a materialului lemnos rezultat2020/11/22
HCL 38/2020privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de 350.000,00 lei, pentru plata unor bunuri si lucrari ce se executa in comuna Bisoca2020/11/22
HCL 37/2020privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea noiembrie 2020, cu finantare de la bugetul local si din subventii2020/11/22
HCL 36/2020privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2021-2023, versiunea noiembrie 20202020/11/22
HCL 35/2020privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 2020 – versiunea noiembrie 20202020/11/22
HCL 34/2020privind alegerea Viceprimarului comunei Bisoca, jud. Buzau2020/11/18
HCL 33/2020privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bisoca2020/11/18
HCL 32/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie 2020-ianuarie 20212020/11/18
HCL 31/2020privind taxa speciala de inchiriere a buldoexcavatorului din dotarea UAT Bisoca2020/09/07
HCL 30/2020privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2021-2023, versiunea septembrie 20202020/09/07
HCL 29/2020privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Bisoca, jud. Buzau2020/07/30
HCL 28/2020privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2021-2023, versiunea iulie 20202020/07/30
HCL 27/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada august-octombrie 20202020/07/30
HCL 26/2020privind aprobarea organigramei si statului de functii si numarul de personal2020/06/28
HCL 25/2020privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea iunie 2020, cu finantare de la bugetul local si din subventii2020/06/28
HCL 24/2020privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2021-2023, versiunea iunie 20202020/06/28
HCL 23/2020privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 2020 – versiunea iunie 20202020/06/28
HCL 22/2020privind prelungirea contractului de inchiriere a spatiului de 1.00mp pentru amplasarea in sediul Primariei comunei Bisoca a dispozitivului de informare „Infochiosc” – Agentia de Furnizare a Energiei Electrice Buzau2020/05/31
HCL 21/2020privind aprobarea exploatarii partizii 183 AC1 – Primaria Bisoca, reprezentand arbori afectati de factori destabilizatori si a modului de valorificare a materialului lemnos rezultat2020/05/31
HCL 20/2020privind aprobarea modificarii Actului constitutiv si statului ADI „Eco Buzau 2009” la care comuna Bisoca este membru asociat2020/05/31
HCL 19/2020privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2021-2023, versiunea mai 20202020/05/31
HCL 18/2020privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2021-2023, versiunea aprilie 20202020/04/28
HCL 17/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada mai-iulie 20202020/04/28
HCL 16/2020privind aprobarea unor masuri privind persoanele izolate la domiciliu in comuna Bisoca datorita raspandirii coronavirusului COVID192020/03/22
HCL 15/2020privind declararea unui bun de uz si de interes public2020/03/22
HCL 14/2020privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2021-2023, versiunea martie 20202020/03/22
HCL 13/2020privind gestionarea bunurilor apartinand comunei Bisoca la data de 31.12.20192020/03/22
HCL 12/2020privind starea economico-sociala a comunei Bisoca la data de 31.12.20192020/03/22
HCL 11/2020privind aprobarea Strategiei de achizitii publice si Progamul anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 20202020/02/20
HCL 10/2020privind organizarea retelei scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza administrativ teritoriala  a comunei Bisoca pentru anul scolar 2020-20212020/02/20
HCL 9/2020privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de1.351.110,00 lei, pentru plata unor bunuri si lucrari ce se executa in comuna Bisoca2020/02/20
HCL 8/2020privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea februarie 2020, cu finantare de la bugetul local si din subventii2020/02/20
HCL 7/2020privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2021-20232020/02/20
HCL 6/2020privind aprobarea bugetului local in forma definitiva si a contului de executie bugetara pentru anul 20192020/02/20
HCL 5/2020privind Validarea mandatului d-lui Stoica Ion de consilier local2020/02/20
HCL 4/2020privind alegerea d-lui Casaru Ionel presedinte de sedinta pentru perioada februarie-aprilie 20202020/01/31
HCL 3/2020privind aprobarea modului de valorificare in anul de productie 2020 si a pretului de referinta a  masei lemnoase rezultate ca urmare a marcarii efectuate in padurea din propietatea comunei Bisoca2020/01/31
HCL 2/2020privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bisoca, jud. Buzau, incepand cu luna Ianuarie 20202020/01/31
HCL 1/2020privind Constatarea incetarii de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al d-lui Horhocea Tudor, precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Bisoca, jud. Buzau2020/01/31
HCL 52/2019privind aprobarea bugetului local si a estimarilor bugetare pentru perioada 2020-2022 al comunei Bisoca, versiunea decembrie II 20192019/12/18
HCL 51/2019privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 20202019/12/18
HCL 50/2019privind aprobarea organigramei si statului de functii si numarul de personal2019/12/18
HCL 49/2019privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social apti de munca din comuna Bisoca in cursul anului 20202019/12/18
HCL 48/2019privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale la nivelul comunei Bisoca, administrate si finantate din bugetul local pentru anul 20202019/12/18
HCL 47/2019privind aprobarea bugetului local si a estimarilor bugetare pentru perioada 2020-2022 al comunei Bisoca, versiunea decembrie 20192019/12/18
HCL 46/2019privind masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a Deciziei nr. 29/04.11.2019 a Camerei de Conturi Buzau2019/11/22
HCL 45/2019privind aprobarea bugetului local si a estimarilor bugetare pentru perioada 2020-2022 al comunei Bisoca, versiunea noiembrie 20192019/11/22
HCL 44/2019privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in comuna Bisoca, jud. Buzau in anul 20202019/11/22
HCL 43/2019privind alegerea d-lui Bara Gheorghe presedinte de sedinta pentru perioada de 3 luni2019/10/31
HCL 42/2019privind valorificarea masei lemnoase rezultate din marcarea efectuata in suprafata de padurea din propietatea comunei Bisoca2019/10/31
HCL 41/2019privind executarea lucrarilor de reparatie si intretinere a drumurilor de interes local care deservesc accesul in trupurile de islaz comunal – pasuni permanente aflate in propietatea comunei Bisoca2019/10/31
HCL 40/2019privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 20202019/10/31
HCL 39/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Bisoca, jud. Buzau2019/09/27
HCL 38/2019privind unele masuri pentru functionarea internatului scolar al Scolii gimnaziale „Gheorghe Munteanu-Murgoci” Bisoca2019/09/27
HCL 37/2019privind aprobarea bugetului local si a estimarilor bugetare pentru perioada 2020-2022 al comunei Bisoca, versiunea septembrie 20192019/09/27
HCL 36/2019privind aprobarea organigramei si statului de functii si numarul de personal2019/09/27
HCL 35/2019privind aprobarea organigramei si statului de functii si numarul de personal2019/08/29
HCL 34/2019privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea iulie 2019, cu finantare de la bugetul local si din subventii2019/07/29
HCL 33/2019privind aprobarea bugetului local si a estimarilor bugetare pentru perioada 2020-2022, versiunea iulie 20192019/07/29
HCL 32/2019privind ahizitionarea de elemente de componente si motor haveza – concasor piatra2019/07/29
HCL 31/2019privind organizarea Serbarii folclorice „Pe plaiuri bisocene” ediatia nr. 52, Lacurile 20192019/07/29
HCL 30/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Bisoca, jud. Buzau” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul PNDL2019/07/29
HCL 29/2019privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 2019 – versiunea iulie 20192019/07/29
HCL 28/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bisoca2019/07/29
HCL 27/2019privind alegerea d-lui Casaru Ion Catalin presedinte de sedinta pentru perioada august-octombrie 20192019/07/29
HCL 26/2019privind aprobarea bugetului local si a estimarilor bugetare pentru perioada 2020-2022, versiunea iunie 20192019/06/30
HCL 25/2019privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea mai 2019, cu finantare de la bugetul local si din subventii2019/05/27
HCL 24/2019privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de 866.590,00lei, pentru plata unor bunuri si lucrari ce se executa in comuna Bisoca2019/05/27
HCL 23/2019privind aprobarea contractului de inchiriere a spatiului de 1.00mp pentru amplasarea in sediul Primariei comunei Bisoca a dispozitivului de informare „Infochiosc” – Agentia de Furnizare a Energiei Electrice Buzau2019/05/27
HCL 22/2019privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 2019 – versiunea mai 20192019/05/27
HCL 21/2019privind alegerea d-lui Vlad C. Gheorghe presedinte de sedinta pentru perioada mai-iulie 20192019/04/23
HCL 20/2019privind aprobarea efectuarii unei lucrari de curatiri in anul de productie 2019, in scopul eliminarii speciilor coplesitoare pe suprafata de 1.32ha din U.P. VII, u.a. 3L din padurea aflata in propietatea comunei Bisoca2019/04/23
HCL 19/2019privind aprobarea Strategiei de achizitii publice si Progamul anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 20192019/04/23
HCL 18/2019privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea aprilie 2019, cu finantare de la bugetul local si din subventii2019/04/23
HCL 17/2019privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2020-20222019/04/23
HCL 16/2019privind aprobarea bugetului local in forma definitiva si a contului de executie bugetara pentru anul 20182019/04/23
HCL 15/2019privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 20192019/04/10
HCL 14/2019privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor și a contractului / acordului-cadru de prestare a servicilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului in anul scolar 2017-2023 in comuna Bisoca, jud. Buzau2019/04/10
HCL 13/2019pentru aprobarea participării comunei Bisoca prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”2019/04/10
HCL 12/2019privind aprobarea masurilor necesare pentru realizarea unui sistem public de retele de canalizare si statii de epurare in comuna Bisoca, jud. Buzau2019/04/10
HCL 11/2019privind gestionarea bunurilor apartinand comunei Bisoca la data de 31.12.20182019/03/30
HCL 10/2019privind starea economico-sociala a comunei Bisoca la data de 31.12.20182019/03/30
HCL 9/2019privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bisoca, jud. Buzau2019/02/28
HCL 8/2019privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor și a contractului / acordului-cadru de prestare a servicilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului in anul scolar 2017-2018 in comuna Bisoca2019/02/28
HCL 7/2019privind aprobarea locurilor in care pot fi instalate pe domeniul public al comunei Bisoca amenajarile provizorii in scopul strangerii de semnaturi pe listele de sustinatori ai cadidatilor si in scopul distribuirii de materiale de propaganda electorala pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 20192019/02/28
HCL 6/2019privind aprobarea unor masuri necesare pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica in comuna Bisoca2019/02/28
HCL 5/2019privind reorganizarea retelei scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza administrativ teritoriala  a comunei Bisoca pentru anul scolar 2019-20202019/01/31
HCL 4/2019privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al anului 20182019/01/31
HCL 3/2019privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social apti de munca din comuna Bisoca in cursul anului 20192019/01/31
HCL 2/2019privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bisoca, jud. Buzau, incepand cu luna Ianuarie 20192019/01/31
HCL 1/2019privind alegerea d-lui Vlad St. Gheorghe presedinte de sedinta pentru perioada de 3 luni2019/01/31
HCL 50/2018privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2019-2021 – versiunea Decembrie 20182018/12/27
HCL 49/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Bisoca, jud. Buzau” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul PNDL2018/11/28
HCL 48/2018privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in comuna Bisoca, jud. Buzau in anul 20192018/11/28
HCL 47/2018privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea noiembrie 2018, cu finantare de la bugetul local si din subventii2018/11/28
HCL 46/2018privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 2018 – versiunea noiembrie 20182018/11/28
HCL 45/2018privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2019-2021 – versiunea Noiembrie 20182018/11/28
HCL 44/2018privind Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici si privati la nivelul comunei Bisoca, jud. Buzau, pentru perioada 2019-20202018/11/28
HCL 43/2018privind aprobarea regulamentului, a procedurilor de emitere si implementare a formatului unic de card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap din comuna Bisoca2018/11/28
HCL 42/2018privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 20192018/11/28
HCL 41/2018privind aprobarea organigramei si statului de functii si numarul de personal2018/11/28
HCL 40/2018privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General – comuna Bisoca, jud. Buzau2018/11/28
HCL 39/2018privind alegerea d-lui Vranceanu Florinel presedinte de sedinta pentru perioada de 3 luni2018/11/28
HCL 38/2018privind aprobarea modului de valorificare a pretului de referinta a masei lemnoase rezultate ca urmare a marcatului efectual in anul de productie 2018 in padurea din propietatea comunei Bisoca2018/10/19
HCL 37/2018privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 20182018/10/19
HCL 36/2018privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea octombrie 2018, cu finantare de la bugetul local si din subventii2018/10/19
HCL 35/2018privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de 581.110,00lei pentru plata unor bunuri si lucrari ce se executa in comuna Bisoca2018/10/19
HCL 34/2018privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2019-2021 – versiunea Octombrie 20182018/10/19
HCL 33/2018privind cumpararea suprafetei de teren de 600mp situat in satul Sarile, comuna Bisoca, necesar pentru lucrari de utilitate publica locala2018/09/19
HCL 32/2018privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2019-2021 – versiunea Septembrie 20182018/09/19
HCL 31/2018privind inscrierea in cartea funciara a suprafetei de teren de 615mp situat in satul Recea, punct Margine, comuna Bisoca, necesara pentru lucrari de utilitate publica locala2018/08/31
HCL 30/2018privind stabilirea consumului mediu de carburant pentru tractorul si cilindrul terasier aflate in patrimoniul comunei Bisoca2018/08/31
HCL 29/2018privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea august 2018, cu finantare de la bugetul local si din subventii2018/08/31
HCL 28/2018privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2019-2021 – versiunea August 20182018/08/31
HCL 27/2018privind aprobarea inchirierii unui bun imobil – spatiu in suprafata de 83.5mp apartinand domeniului de interes public al comunei Bisoca, in scopul deschiderii unui punct farmaceutic2018/07/31
HCL 26/2018privind organizarea Serbarii folclorice „Pe plaiuri bisocene” ediatia nr. 51, Lacurile 20182018/07/31
HCL 25/2018privind taxa speciala de inchiriere a autocamionului din dotarea UAT Bisoca2018/07/31
HCL 24/2018privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea iulie 2018, cu finantare de la bugetul local si din subventii2018/07/31
HCL 23/2018privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 20182018/07/31
HCL 22/2018privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2019-2021 – versiunea Iulie 20182018/07/31
HCL 21/2018privind alegerea d-lui Besliu Romica presedinte de sedinta pentru perioada de 3 luni2018/07/31
HCL 20/2018privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 25mp teren aflat in propietatea publica a comunei Bisoca, in vederea executiei lucrarii de utilitate publica de alimentare cu energie electrica „Modernizare – INT consumatori sat Recea, comuna Bisoca, jud. Buzau”2018/06/30
HCL 19/2018privind prelungirea contractului de inchiriere a spatiului de 1.00mp pentru amplasarea in sediul Primariei comunei Bisoca a dispozitivului de informare „Infochiosc” – Agentia de Furnizare a Energiei Electrice Buzau2018/06/30
HCL 18/2018privind inchirierea spatiului de 25.00mp in vederea desfasurarii activitatilor de asistenta sanitar-veterinara  si comercializare medicamente de uz veterinar2018/06/30
HCL 17/2018privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2019-2021 – versiunea Iunie 20182018/06/30
HCL 16/2018privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea aprilie 2018, cu finantare de la bugetul local si din subventii2018/04/28
HCL 15/2018privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2019-2021 – versiunea Aprilie 20182018/04/28
HCL 14/2018privind alegerea d-lui Casaru Ion Catalin presedinte de sedinta pentru perioada de 3 luni2018/04/28
HCL 13/2018privind gestionarea bunurilor apartinand comunei Bisoca la data de 31.12.20172018/03/29
HCL 12/2018privind starea economico-sociala a comunei Bisoca la data de 31.12.20172018/03/29
HCL 11/2018privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bisoca2018/02/27
HCL 10/2018privind aprobarea Strategiei de achizitii publice si Programul anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 20182018/02/27
HCL 9/2018privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea februarie 2018, cu finantare de la bugetul local si din subventii2018/02/27
HCL 8/2018privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2019-20212018/02/27
HCL 7/2018privind aprobarea bugetului local in forma definitiva si a contului de executie bugetara pentru anul 20172018/02/27
HCL 6/2018privind alegerea d-lui Trif Stanel presedinte de sedinta pentru perioada de 3 luni2018/02/27
HCL 5/2018privind organizarea retelei scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza administrativ teritoriala  a comunei Bisoca pentru anul scolar 2018-20192018/01/31
HCL 4/2018privind aplicarea sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii2018/01/31
HCL 3/2018privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social apti de munca din comuna Bisoca in cursul anului 20182018/01/31
HCL 2/2018privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bisoca, jud. Buzau, incepand cu luna Ianuarie 20182018/01/31
HCL 1/2018privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare si functionare din excedentul bugetar al anului 20172018/01/31
HCL 59/2017privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de 375.000lei, pentru plata unor lucrari ce se executa in comuna Bisoca2017/12/06
HCL 58/2017privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea decembrie 2017, cu finantare de la bugetul local si din subventii2017/12/06
HCL 57/2017privind modificarea si completarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 20172017/12/06
HCL 56/2017privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2018-2020 – versiunea Decembrie 20172017/12/06
HCL 55/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizari pentru obiectivul de investitie „Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Bisoca, jud. Buzau” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul PNDL2017/11/25
HCL 54/2017privind aprobarea organigramei si statului de functii si numarul de personal2017/11/09
HCL 53/2017privind modificarea si completarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 20172017/11/09
HCL 52/2017privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea noiembrie 2017, cu finantare de la bugetul local si din subventii2017/11/09
HCL 51/2017privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2018-2020 – versiunea Noiembrie 20172017/11/09
HCL 50/2017privind alegerea d-lui Negru Nastase presedinte de sedinta pentru perioada de 3 luni2017/11/09
HCL 49/2017privind implementarea proiectului „Achizitie utilaj pentru interventii in situatii de urgenta, calamitati si necesitati in comuna Bisoca, jud. Buzau”2017/10/10
HCL 48/2017privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea octombrie 2017, cu finantare de la bugetul local si din subventii2017/10/10
HCL 47/2017privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de 355.000lei, pentru plata unor lucrari ce se executa in comuna Bisoca2017/10/10
HCL 46/2017privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2018-2020 – versiunea Octombrie 20172017/10/10
HCL 45/2017privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2018-2020 – versiunea Septembrie 20172017/09/30
HCL 44/2017privind vanzarea masei lemnoase rezultate din marcarea efectuata in islazul comuna Bisoca2017/09/18
HCL 43/2017privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea septembrie 2017, cu finantare de la bugetul local si din subventii2017/09/18
HCL 42/2017privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de 300.000lei, pentru plata unor lucrari ce se executa in comuna Bisoca2017/09/18
HCL 41/2017privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 20182017/09/18
HCL 40/2017privind alegerea d-lui Horhocea Tudor presedinte de sedinta pentru perioada de 3 luni2017/09/18
HCL 39/2017privind stabilirea consumului mediu de carburant pentru autocamionul aflat in patrimoniul comunei Bisoca2017/08/31
HCL 38/2017privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2018-2020 – versiunea August 20172017/08/31
HCL 37/2017privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bisoca HCL nr. 37 din 29.07.20172017/07/29
HCL 36/2017privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea iulie 2017, cu finantare de la bugetul local si din subventii2017/07/29
HCL 35/2017privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2018-2020 – versiunea Iulie 20172017/07/29
HCL 34/2017privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti in suma de 45.000,00lei pentru plata lucrarilor de iluminat public executate in comuna Bisoca2017/06/30
HCL 33/2017privind organizarea Serbarii folclorice „Pe plaiuri bisocene” ediatia nr. 50, Lacurile 20172017/06/30
HCL 32/2017privind aprobarea acordarii ajutoarelor de urgenta si a metodologiei de acordare, altele decat cele cauzate de calamitati naturale, incedii, accidente2017/06/30
HCL 31/2017privind aprobarea organigramei si statului de functii si numarul de personal2017/06/30
HCL 30/2017privind alegerea d-lui Casaru Ion presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni2017/06/30
HCL 29/2017privind marcarea, taierea si exploatarea unor plopi situati in intravilan in comuna Bisoca2017/05/24
HCL 28/2017privind completarea HCL nr. 59 / 28.12.2016 privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in comuna Bisoca, jud. Buzau in anul 2017, cu taxa speciala de inchiriere a autocaminonului din dotarea UAT Bisoca2017/05/24
HCL 27/2017privind acordarea unui sprijin financiar pentru lucrarile ce se executa la Parohia Lopatareasa, satul Lopatareasa, comuna Bisoca2017/05/24
HCL 26/2017privind inchirierea spatiului de 1.00mp pentru amplasarea in sediul Primariei comunei Bisoca a dispozitivului de informare „Infochiosc” – Agentia de Furnizare a Energiei Electrice Buzau2017/05/24
HCL 25/2017privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2018-2020 – versiunea Mai 20172017/05/24
HCL 24/2017privind dizolvarea/lichidarea Asociatiei Eco Serv Valea Slanicului2017/04/05
HCL 23/2017privind aprobarea executarii unor lucrari de reabilitare a retelelor de iluminat public in interesul comunitatii locale, in satele Sarile si Lacurile2017/04/05
HCL 22/2017privind achizitionarea unui tractor cu semiremorca din fonduri proprii obtinute din subventii APIA, in administrarea consiliului local si in interesul comunitatii locale2017/04/05
HCL 21/2017privind organizarea retelei scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza administrativ teritoriala  a comunei Bisoca pentru anul scolar 2017-20182017/03/31
HCL 20/2017privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea martie 2017, cu finantare de la bugetul local si din subventii2017/03/31
HCL 19/2017privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2018-20202017/03/31
HCL 18/2017privind gestionarea bunurilor apartinand comunei Bisoca la data de 31.12.20162017/03/31
HCL 17/2017privind starea economico-sociala a comunei Bisoca la data de 31.12.20162017/03/31
HCL 16/2017privind aprobarea investitiei „Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Bisoca, jud. Buzau” si a valorii estimate2017/03/09
HCL 15/2017privind aprobarea investitiei „Construire punte pietonala, comuna Bisoca, jud. Buzau” si a valorii estimate2017/03/09
HCL 14/2017privind aprobarea investitiei „Modernizarea DC100, comuna Bisoca, jud. Buzau” si a valorii estimate2017/03/09
HCL 13/2017privind aprobarea investitiei „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Bisoca, jud. Buzau” si a valorii estimate2017/03/09
HCL 12/2017privind alegerea d-lui consilier local Bara Gheorghe presedinte de sedinta pentru perioada de 3 luni2017/03/09
HCL 11/2017privind aprobarea transferului centralei termice pe lemn din rezerva primariei catre Parohia „Sf. Voievozi Mihail si Gavril” Bisoca, pentru casa parohiala2017/02/28
HCL 10/2017privind aprobarea organigramei si statului de functii si numarul de personal2017/02/28
HCL 9/2017privind aprobarea Strategiei de achizitii publice a comunei Bisoca, pentru anul 20172017/01/24
HCL 8/2017privind aprobarea cotei corespunzatoare pierderilor de apa din sistemul de alimentare cu apa al comunei Bisoca2017/01/24
HCL 7/2017privind darea in administrare si exploatare a serviciului si sistemului de alimentare cu apa al comunei Bisoca, jud. Buzau catre „Consiliul local Bisoca – Serviciul Apa”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului local al comunei Bisoca, jud. Buzau2017/01/24
HCL 6/2017privind aprobarea organigramei si statului de functii si numarul de personal2017/01/24
HCL 5/2017privind infiintarea si organizarea serviciului „Consiliul local Bisoca – Serviciul Apa”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului local al comunei Bisoca, jud. Buzau2017/01/24
HCL 4/2017privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare si functionare din excedentul bugetar al anului 20162017/01/24
HCL 3/2017privind aprobarea bugetului local in forma definitiva si a contului de executie bugetara pentru anul 20162017/01/24
HCL 2/2017privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor in comuna Bisoca, jud. Buzau2017/01/24
HCL 1/2017privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social apti de munca din comuna Bisoca in cursul anului 20172017/01/24

Comments are closed.