Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL 39/2021privind aprobarea modului de valorificare si a pretului de referinta a  masei lemnoase rezultate ca urmare a marcarii efectuate in padurea din propietatea comunei Bisoca pentru recoltarea in anul de productie 20222021/09/30
HCL 38/2021privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de 8.000,00 lei, pentru plata unor bunuri si lucrari – versiunea septembrie 20212021/09/30
HCL 37/2021privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea septembrie 2021, cu finantare de la bugetul local si din subventii2021/09/30
HCL 36/2021privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2022-2024 – versiunea septembrie 20212021/09/30
HCL 35/2021privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea august 2021, cu finantare de la bugetul local si din subventii2021/08/31
HCL 34/2021privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2022-2024 – versiunea august 20212021/08/31
HCL 33/2021privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de 8.000,00 lei, pentru plata unor bunuri si lucrari – versiunea august 20212021/08/31
HCL 32/2021privind Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bisoca2021/08/31
HCL 31/2021privind organigrama, statului de functii si numarul de personal2021/08/31
HCL 30/2021privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Bisoca, jud. Buzau2021/08/31
HCL 29/2021privind aprobarea participarii UAT comuna Bisoca, in calitate de asociat – membru fondator in constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Investitii Teritoriale Integrate Tinutul Buzaului, Prahovei si Vrancei”2021/07/29
HCL 28/2021privind aprobarea organigramei si statului de functii si numarul de personal2021/07/29
HCL 27/2021privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada august-octombrie 20212021/07/29
HCL 26/2021privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in comuna Bisoca, jud. Buzau in anul 20222021/06/30
HCL 25/2021privind acordarea unui premiu in bani persoanelor din comuna Bisoca, jud. Buzau, care au implinit varsta de 100ani2021/05/31
HCL 24/2021privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea mai 2021, cu finantare de la bugetul local si din subventii2021/05/31
HCL 23/2021privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de 26.000,00 lei, pentru plata unor bunuri si lucrari – versiunea mai 20212021/05/31
HCL 22/2021privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2022-2024 – versiunea mai 20212021/05/31
HCL 21/2021privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada mai-iulie 20212021/04/23
HCL 20/2021privind insusirea raportului de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Bisoca pentru anul 20202021/04/23
HCL 19/2021privind aprobarea inchirierii suprafatei de 50.951 ha pajisti, situat in punctul Cotina, satul Lopatareasa, aflat in propietatea privata a comunei Bisoca2021/04/23
HCL 18/2021privind aprobarea burselor scolare si a cuantumului acestora in anul 2021 in unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Bisoca2021/04/23
HCL 17/2021privind infiintarea si organizarea serviciului ” Apa Salubrizare – Bisoca”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului local al comunei Bisoca, jud. Buzau2021/04/23
HCL 16/2021privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea aprilie 2021, cu finantare de la bugetul local si din subventii2021/04/23
HCL 15/2021privind aprobarea Strategiei de achizitii publice si Progamul anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 20212021/04/23
HCL 14/2021privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de 1393700 lei, pentru plata unor bunuri si lucrari ce se executa in comuna Bisoca2021/04/23
HCL 13/2021privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2022-20242021/04/23
HCL 12/2021privind aprobarea bugetului local in forma definitiva si a contului de executie bugetara pentru anul 20202021/03/31
HCL 11/2021privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate si a planului de masuri pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale la nivelul comunei Bisoca2021/03/31
HCL 10/2021privind aprobarea modificarii Actului constitutiv si Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO BUZĂU 2009” la care comuna Bisoca este membru asociat2021/03/31
HCL 9/2021pentru aprobarea modificarii si actualizarii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Tinutul Buzaului” la care comuna Bisoca este membru asociat2021/03/31
HCL 8/2021privind gestionarea bunurilor apartinand comunei Bisoca la data de 31.12.20202021/03/31
HCL 7/2021privind starea economico-sociala a comunei Bisoca la data de 31.12.20202021/03/31
HCL 6/2021pentru aprobarea modificarii Actului constitutiv si Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” la care comuna Bisoca este membru asociat2021/02/25
HCL 5/2021privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Bisoca, jud. Buzau, care fac parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bisoca2021/02/25
HCL 4/2021privind organizarea retelei scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza administrativ teritoriala  a comunei Bisoca pentru anul scolar 2021-20222021/01/31
HCL 3/2021privind aprobarea recoltarii, a modulu de valorificare si a pretului de referinta a masei lemnoase rezultate din lucrarile de conservare prevazute in amenajament, efectuate in UP VII, u.a. 6B din padurea din propietatea comunei Bisoca, pentru recoltarea in anul de productie 20212021/01/31
HCL 2/2021privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetar a bugetului local al comunei Bisoca pentru anul 2020, din excedentul anilor precedenti2021/01/31
HCL 1/2021privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie-aprilie 20212021/01/31
HCL 48/2020privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului local Bisoca in Consiliul de administratie a Scolii Gimnaziale „Gheorghe Munteanu-Murgoci” Bisoca2020/12/16
HCL 47/2020privind intalnirile cu cetatenii, acordarea audientelor si prezentarea informatiilor de catre consilierii locali2020/12/16
HCL 46/2020privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Bisoca, jud. Buzau2020/12/16
HCL 45/2020privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social apti de munca din comuna Bisoca in cursul anului 20212020/12/16
HCL 44/2020privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in comuna Bisoca, jud. Buzau in anul 20212020/12/16
HCL 43/2020privind Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici si privati la nivelul comunei Bisoca, jud. Buzau pentru perioada 2021-20252020/12/16
HCL 42/2020privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2021-2023, versiunea decembrie 20202020/12/16
HCL 41/2020privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 20212020/11/22
HCL 40/2020privind aprobarea recoltarii, a modulu de valorificare si a pretului de referinta a masei lemnoase rezultate din lucrarile de conservare prevazute in amenajament, efectuate in UP VII, u.a. 6B din padurea din propietatea comunei Bisoca, pentru recoltarea in anul de productie 20212020/11/22
HCL 39/2020privind aprobarea valorificarii si a pretului de vanzare a masei lemnoase rezultate din exploatarea partizii 183 AC1 – Primaria Bisoca reprezentand arbori afectati de factori destabilizatori si a modului de valorificare a materialului lemnos rezultat2020/11/22
HCL 38/2020privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de 350.000,00 lei, pentru plata unor bunuri si lucrari ce se executa in comuna Bisoca2020/11/22
HCL 37/2020privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea noiembrie 2020, cu finantare de la bugetul local si din subventii2020/11/22
HCL 36/2020privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2021-2023, versiunea noiembrie 20202020/11/22
HCL 35/2020privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 2020 – versiunea noiembrie 20202020/11/22
HCL 34/2020privind alegerea Viceprimarului comunei Bisoca, jud. Buzau2020/11/18
HCL 33/2020privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bisoca2020/11/18
HCL 32/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie 2020-ianuarie 20212020/11/18
HCL 31/2020privind taxa speciala de inchiriere a buldoexcavatorului din dotarea UAT Bisoca2020/09/07
HCL 30/2020privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2021-2023, versiunea septembrie 20202020/09/07
HCL 29/2020privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Bisoca, jud. Buzau2020/07/30
HCL 28/2020privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2021-2023, versiunea iulie 20202020/07/30
HCL 27/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada august-octombrie 20202020/07/30
HCL 26/2020privind aprobarea organigramei si statului de functii si numarul de personal2020/06/28
HCL 25/2020privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea iunie 2020, cu finantare de la bugetul local si din subventii2020/06/28
HCL 24/2020privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2021-2023, versiunea iunie 20202020/06/28
HCL 23/2020privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 2020 – versiunea iunie 20202020/06/28
HCL 22/2020privind prelungirea contractului de inchiriere a spatiului de 1.00mp pentru amplasarea in sediul Primariei comunei Bisoca a dispozitivului de informare „Infochiosc” – Agentia de Furnizare a Energiei Electrice Buzau2020/05/31
HCL 21/2020privind aprobarea exploatarii partizii 183 AC1 – Primaria Bisoca, reprezentand arbori afectati de factori destabilizatori si a modului de valorificare a materialului lemnos rezultat2020/05/31
HCL 20/2020privind aprobarea modificarii Actului constitutiv si statului ADI „Eco Buzau 2009” la care comuna Bisoca este membru asociat2020/05/31
HCL 19/2020privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2021-2023, versiunea mai 20202020/05/31
HCL 18/2020privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2021-2023, versiunea aprilie 20202020/04/28
HCL 17/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada mai-iulie 20202020/04/28
HCL 16/2020privind aprobarea unor masuri privind persoanele izolate la domiciliu in comuna Bisoca datorita raspandirii coronavirusului COVID192020/03/22
HCL 15/2020privind declararea unui bun de uz si de interes public2020/03/22
HCL 14/2020privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2021-2023, versiunea martie 20202020/03/22
HCL 13/2020privind gestionarea bunurilor apartinand comunei Bisoca la data de 31.12.20192020/03/22
HCL 12/2020privind starea economico-sociala a comunei Bisoca la data de 31.12.20192020/03/22
HCL 11/2020privind aprobarea Strategiei de achizitii publice si Progamul anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 20202020/02/20
HCL 10/2020privind organizarea retelei scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza administrativ teritoriala  a comunei Bisoca pentru anul scolar 2020-20212020/02/20
HCL 9/2020privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de1.351.110,00 lei, pentru plata unor bunuri si lucrari ce se executa in comuna Bisoca2020/02/20
HCL 8/2020privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea februarie 2020, cu finantare de la bugetul local si din subventii2020/02/20
HCL 7/2020privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2021-20232020/02/20
HCL 6/2020privind aprobarea bugetului local in forma definitiva si a contului de executie bugetara pentru anul 20192020/02/20
HCL 5/2020privind Validarea mandatului d-lui Stoica Ion de consilier local2020/02/20
HCL 4/2020privind alegerea d-lui Casaru Ionel presedinte de sedinta pentru perioada februarie-aprilie 20202020/01/31
HCL 3/2020privind aprobarea modului de valorificare in anul de productie 2020 si a pretului de referinta a  masei lemnoase rezultate ca urmare a marcarii efectuate in padurea din propietatea comunei Bisoca2020/01/31
HCL 2/2020privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bisoca, jud. Buzau, incepand cu luna Ianuarie 20202020/01/31
HCL 1/2020privind Constatarea incetarii de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al d-lui Horhocea Tudor, precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Bisoca, jud. Buzau2020/01/31
HCL 52/2019privind aprobarea bugetului local si a estimarilor bugetare pentru perioada 2020-2022 al comunei Bisoca, versiunea decembrie II 20192019/12/18
HCL 51/2019privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 20202019/12/18
HCL 50/2019privind aprobarea organigramei si statului de functii si numarul de personal2019/12/18
HCL 49/2019privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social apti de munca din comuna Bisoca in cursul anului 20202019/12/18
HCL 48/2019privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale la nivelul comunei Bisoca, administrate si finantate din bugetul local pentru anul 20202019/12/18
HCL 47/2019privind aprobarea bugetului local si a estimarilor bugetare pentru perioada 2020-2022 al comunei Bisoca, versiunea decembrie 20192019/12/18
HCL 46/2019privind masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a Deciziei nr. 29/04.11.2019 a Camerei de Conturi Buzau2019/11/22
HCL 45/2019privind aprobarea bugetului local si a estimarilor bugetare pentru perioada 2020-2022 al comunei Bisoca, versiunea noiembrie 20192019/11/22
HCL 44/2019privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in comuna Bisoca, jud. Buzau in anul 20202019/11/22
HCL 43/2019privind alegerea d-lui Bara Gheorghe presedinte de sedinta pentru perioada de 3 luni2019/10/31
HCL 42/2019privind valorificarea masei lemnoase rezultate din marcarea efectuata in suprafata de padurea din propietatea comunei Bisoca2019/10/31
HCL 41/2019privind executarea lucrarilor de reparatie si intretinere a drumurilor de interes local care deservesc accesul in trupurile de islaz comunal – pasuni permanente aflate in propietatea comunei Bisoca2019/10/31
HCL 40/2019privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 20202019/10/31
HCL 39/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Bisoca, jud. Buzau2019/09/27
HCL 38/2019privind unele masuri pentru functionarea internatului scolar al Scolii gimnaziale „Gheorghe Munteanu-Murgoci” Bisoca2019/09/27
HCL 37/2019privind aprobarea bugetului local si a estimarilor bugetare pentru perioada 2020-2022 al comunei Bisoca, versiunea septembrie 20192019/09/27
HCL 36/2019privind aprobarea organigramei si statului de functii si numarul de personal2019/09/27
HCL 35/2019privind aprobarea organigramei si statului de functii si numarul de personal2019/08/29
HCL 34/2019privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea iulie 2019, cu finantare de la bugetul local si din subventii2019/07/29
HCL 33/2019privind aprobarea bugetului local si a estimarilor bugetare pentru perioada 2020-2022, versiunea iulie 20192019/07/29
HCL 32/2019privind ahizitionarea de elemente de componente si motor haveza – concasor piatra2019/07/29
HCL 31/2019privind organizarea Serbarii folclorice „Pe plaiuri bisocene” ediatia nr. 52, Lacurile 20192019/07/29
HCL 30/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Bisoca, jud. Buzau” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul PNDL2019/07/29
HCL 29/2019privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 2019 – versiunea iulie 20192019/07/29
HCL 28/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bisoca2019/07/29
HCL 27/2019privind alegerea d-lui Casaru Ion Catalin presedinte de sedinta pentru perioada august-octombrie 20192019/07/29
HCL 26/2019privind aprobarea bugetului local si a estimarilor bugetare pentru perioada 2020-2022, versiunea iunie 20192019/06/30
HCL 25/2019privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea mai 2019, cu finantare de la bugetul local si din subventii2019/05/27
HCL 24/2019privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de 866.590,00lei, pentru plata unor bunuri si lucrari ce se executa in comuna Bisoca2019/05/27
HCL 23/2019privind aprobarea contractului de inchiriere a spatiului de 1.00mp pentru amplasarea in sediul Primariei comunei Bisoca a dispozitivului de informare „Infochiosc” – Agentia de Furnizare a Energiei Electrice Buzau2019/05/27
HCL 22/2019privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 2019 – versiunea mai 20192019/05/27
HCL 21/2019privind alegerea d-lui Vlad C. Gheorghe presedinte de sedinta pentru perioada mai-iulie 20192019/04/23
HCL 20/2019privind aprobarea efectuarii unei lucrari de curatiri in anul de productie 2019, in scopul eliminarii speciilor coplesitoare pe suprafata de 1.32ha din U.P. VII, u.a. 3L din padurea aflata in propietatea comunei Bisoca2019/04/23
HCL 19/2019privind aprobarea Strategiei de achizitii publice si Progamul anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 20192019/04/23
HCL 18/2019privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea aprilie 2019, cu finantare de la bugetul local si din subventii2019/04/23
HCL 17/2019privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2020-20222019/04/23
HCL 16/2019privind aprobarea bugetului local in forma definitiva si a contului de executie bugetara pentru anul 20182019/04/23
HCL 15/2019privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 20192019/04/10
HCL 14/2019privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor și a contractului / acordului-cadru de prestare a servicilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului in anul scolar 2017-2023 in comuna Bisoca, jud. Buzau2019/04/10
HCL 13/2019pentru aprobarea participării comunei Bisoca prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”2019/04/10
HCL 12/2019privind aprobarea masurilor necesare pentru realizarea unui sistem public de retele de canalizare si statii de epurare in comuna Bisoca, jud. Buzau2019/04/10
HCL 11/2019privind gestionarea bunurilor apartinand comunei Bisoca la data de 31.12.20182019/03/30
HCL 10/2019privind starea economico-sociala a comunei Bisoca la data de 31.12.20182019/03/30
HCL 9/2019privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bisoca, jud. Buzau2019/02/28
HCL 8/2019privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor și a contractului / acordului-cadru de prestare a servicilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului in anul scolar 2017-2018 in comuna Bisoca2019/02/28
HCL 7/2019privind aprobarea locurilor in care pot fi instalate pe domeniul public al comunei Bisoca amenajarile provizorii in scopul strangerii de semnaturi pe listele de sustinatori ai cadidatilor si in scopul distribuirii de materiale de propaganda electorala pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 20192019/02/28
HCL 6/2019privind aprobarea unor masuri necesare pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica in comuna Bisoca2019/02/28
HCL 5/2019privind reorganizarea retelei scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza administrativ teritoriala  a comunei Bisoca pentru anul scolar 2019-20202019/01/31
HCL 4/2019privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al anului 20182019/01/31
HCL 3/2019privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social apti de munca din comuna Bisoca in cursul anului 20192019/01/31
HCL 2/2019privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bisoca, jud. Buzau, incepand cu luna Ianuarie 20192019/01/31
HCL 1/2019privind alegerea d-lui Vlad St. Gheorghe presedinte de sedinta pentru perioada de 3 luni2019/01/31
HCL 50/2018privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2019-2021 – versiunea Decembrie 20182018/12/27
HCL 49/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Bisoca, jud. Buzau” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul PNDL2018/11/28
HCL 48/2018privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in comuna Bisoca, jud. Buzau in anul 20192018/11/28
HCL 47/2018privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea noiembrie 2018, cu finantare de la bugetul local si din subventii2018/11/28
HCL 46/2018privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 2018 – versiunea noiembrie 20182018/11/28
HCL 45/2018privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2019-2021 – versiunea Noiembrie 20182018/11/28
HCL 44/2018privind Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici si privati la nivelul comunei Bisoca, jud. Buzau, pentru perioada 2019-20202018/11/28
HCL 43/2018privind aprobarea regulamentului, a procedurilor de emitere si implementare a formatului unic de card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap din comuna Bisoca2018/11/28
HCL 42/2018privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 20192018/11/28
HCL 41/2018privind aprobarea organigramei si statului de functii si numarul de personal2018/11/28
HCL 40/2018privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General – comuna Bisoca, jud. Buzau2018/11/28
HCL 39/2018privind alegerea d-lui Vranceanu Florinel presedinte de sedinta pentru perioada de 3 luni2018/11/28
HCL 38/2018privind aprobarea modului de valorificare a pretului de referinta a masei lemnoase rezultate ca urmare a marcatului efectual in anul de productie 2018 in padurea din propietatea comunei Bisoca2018/10/19
HCL 37/2018privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 20182018/10/19
HCL 36/2018privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea octombrie 2018, cu finantare de la bugetul local si din subventii2018/10/19
HCL 35/2018privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de 581.110,00lei pentru plata unor bunuri si lucrari ce se executa in comuna Bisoca2018/10/19
HCL 34/2018privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2019-2021 – versiunea Octombrie 20182018/10/19
HCL 33/2018privind cumpararea suprafetei de teren de 600mp situat in satul Sarile, comuna Bisoca, necesar pentru lucrari de utilitate publica locala2018/09/19
HCL 32/2018privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2019-2021 – versiunea Septembrie 20182018/09/19
HCL 31/2018privind inscrierea in cartea funciara a suprafetei de teren de 615mp situat in satul Recea, punct Margine, comuna Bisoca, necesara pentru lucrari de utilitate publica locala2018/08/31
HCL 30/2018privind stabilirea consumului mediu de carburant pentru tractorul si cilindrul terasier aflate in patrimoniul comunei Bisoca2018/08/31
HCL 29/2018privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea august 2018, cu finantare de la bugetul local si din subventii2018/08/31
HCL 28/2018privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2019-2021 – versiunea August 20182018/08/31
HCL 27/2018privind aprobarea inchirierii unui bun imobil – spatiu in suprafata de 83.5mp apartinand domeniului de interes public al comunei Bisoca, in scopul deschiderii unui punct farmaceutic2018/07/31
HCL 26/2018privind organizarea Serbarii folclorice „Pe plaiuri bisocene” ediatia nr. 51, Lacurile 20182018/07/31
HCL 25/2018privind taxa speciala de inchiriere a autocamionului din dotarea UAT Bisoca2018/07/31
HCL 24/2018privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea iulie 2018, cu finantare de la bugetul local si din subventii2018/07/31
HCL 23/2018privind modificarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 20182018/07/31
HCL 22/2018privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2019-2021 – versiunea Iulie 20182018/07/31
HCL 21/2018privind alegerea d-lui Besliu Romica presedinte de sedinta pentru perioada de 3 luni2018/07/31
HCL 20/2018privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 25mp teren aflat in propietatea publica a comunei Bisoca, in vederea executiei lucrarii de utilitate publica de alimentare cu energie electrica „Modernizare – INT consumatori sat Recea, comuna Bisoca, jud. Buzau”2018/06/30
HCL 19/2018privind prelungirea contractului de inchiriere a spatiului de 1.00mp pentru amplasarea in sediul Primariei comunei Bisoca a dispozitivului de informare „Infochiosc” – Agentia de Furnizare a Energiei Electrice Buzau2018/06/30
HCL 18/2018privind inchirierea spatiului de 25.00mp in vederea desfasurarii activitatilor de asistenta sanitar-veterinara  si comercializare medicamente de uz veterinar2018/06/30
HCL 17/2018privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2019-2021 – versiunea Iunie 20182018/06/30
HCL 16/2018privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea aprilie 2018, cu finantare de la bugetul local si din subventii2018/04/28
HCL 15/2018privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2019-2021 – versiunea Aprilie 20182018/04/28
HCL 14/2018privind alegerea d-lui Casaru Ion Catalin presedinte de sedinta pentru perioada de 3 luni2018/04/28
HCL 13/2018privind gestionarea bunurilor apartinand comunei Bisoca la data de 31.12.20172018/03/29
HCL 12/2018privind starea economico-sociala a comunei Bisoca la data de 31.12.20172018/03/29
HCL 11/2018privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bisoca2018/02/27
HCL 10/2018privind aprobarea Strategiei de achizitii publice si Programul anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 20182018/02/27
HCL 9/2018privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea februarie 2018, cu finantare de la bugetul local si din subventii2018/02/27
HCL 8/2018privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2019-20212018/02/27
HCL 7/2018privind aprobarea bugetului local in forma definitiva si a contului de executie bugetara pentru anul 20172018/02/27
HCL 6/2018privind alegerea d-lui Trif Stanel presedinte de sedinta pentru perioada de 3 luni2018/02/27
HCL 5/2018privind organizarea retelei scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza administrativ teritoriala  a comunei Bisoca pentru anul scolar 2018-20192018/01/31
HCL 4/2018privind aplicarea sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii2018/01/31
HCL 3/2018privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social apti de munca din comuna Bisoca in cursul anului 20182018/01/31
HCL 2/2018privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bisoca, jud. Buzau, incepand cu luna Ianuarie 20182018/01/31
HCL 1/2018privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare si functionare din excedentul bugetar al anului 20172018/01/31
HCL 59/2017privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de 375.000lei, pentru plata unor lucrari ce se executa in comuna Bisoca2017/12/06
HCL 58/2017privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea decembrie 2017, cu finantare de la bugetul local si din subventii2017/12/06
HCL 57/2017privind modificarea si completarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 20172017/12/06
HCL 56/2017privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2018-2020 – versiunea Decembrie 20172017/12/06
HCL 55/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizari pentru obiectivul de investitie „Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Bisoca, jud. Buzau” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul PNDL2017/11/25
HCL 54/2017privind aprobarea organigramei si statului de functii si numarul de personal2017/11/09
HCL 53/2017privind modificarea si completarea Programului anual al achizitiilor publice, anexa la strategia comunei Bisoca, pentru anul 20172017/11/09
HCL 52/2017privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea noiembrie 2017, cu finantare de la bugetul local si din subventii2017/11/09
HCL 51/2017privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2018-2020 – versiunea Noiembrie 20172017/11/09
HCL 50/2017privind alegerea d-lui Negru Nastase presedinte de sedinta pentru perioada de 3 luni2017/11/09
HCL 49/2017privind implementarea proiectului „Achizitie utilaj pentru interventii in situatii de urgenta, calamitati si necesitati in comuna Bisoca, jud. Buzau”2017/10/10
HCL 48/2017privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea octombrie 2017, cu finantare de la bugetul local si din subventii2017/10/10
HCL 47/2017privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de 355.000lei, pentru plata unor lucrari ce se executa in comuna Bisoca2017/10/10
HCL 46/2017privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2018-2020 – versiunea Octombrie 20172017/10/10
HCL 45/2017privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2018-2020 – versiunea Septembrie 20172017/09/30
HCL 44/2017privind vanzarea masei lemnoase rezultate din marcarea efectuata in islazul comuna Bisoca2017/09/18
HCL 43/2017privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea septembrie 2017, cu finantare de la bugetul local si din subventii2017/09/18
HCL 42/2017privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, in suma de 300.000lei, pentru plata unor lucrari ce se executa in comuna Bisoca2017/09/18
HCL 41/2017privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 20182017/09/18
HCL 40/2017privind alegerea d-lui Horhocea Tudor presedinte de sedinta pentru perioada de 3 luni2017/09/18
HCL 39/2017privind stabilirea consumului mediu de carburant pentru autocamionul aflat in patrimoniul comunei Bisoca2017/08/31
HCL 38/2017privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2018-2020 – versiunea August 20172017/08/31
HCL 37/2017privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bisoca HCL nr. 37 din 29.07.20172017/07/29
HCL 36/2017privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea iulie 2017, cu finantare de la bugetul local si din subventii2017/07/29
HCL 35/2017privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2018-2020 – versiunea Iulie 20172017/07/29
HCL 34/2017privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenti in suma de 45.000,00lei pentru plata lucrarilor de iluminat public executate in comuna Bisoca2017/06/30
HCL 33/2017privind organizarea Serbarii folclorice „Pe plaiuri bisocene” ediatia nr. 50, Lacurile 20172017/06/30
HCL 32/2017privind aprobarea acordarii ajutoarelor de urgenta si a metodologiei de acordare, altele decat cele cauzate de calamitati naturale, incedii, accidente2017/06/30
HCL 31/2017privind aprobarea organigramei si statului de functii si numarul de personal2017/06/30
HCL 30/2017privind alegerea d-lui Casaru Ion presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni2017/06/30
HCL 29/2017privind marcarea, taierea si exploatarea unor plopi situati in intravilan in comuna Bisoca2017/05/24
HCL 28/2017privind completarea HCL nr. 59 / 28.12.2016 privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in comuna Bisoca, jud. Buzau in anul 2017, cu taxa speciala de inchiriere a autocaminonului din dotarea UAT Bisoca2017/05/24
HCL 27/2017privind acordarea unui sprijin financiar pentru lucrarile ce se executa la Parohia Lopatareasa, satul Lopatareasa, comuna Bisoca2017/05/24
HCL 26/2017privind inchirierea spatiului de 1.00mp pentru amplasarea in sediul Primariei comunei Bisoca a dispozitivului de informare „Infochiosc” – Agentia de Furnizare a Energiei Electrice Buzau2017/05/24
HCL 25/2017privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2018-2020 – versiunea Mai 20172017/05/24
HCL 24/2017privind dizolvarea/lichidarea Asociatiei Eco Serv Valea Slanicului2017/04/05
HCL 23/2017privind aprobarea executarii unor lucrari de reabilitare a retelelor de iluminat public in interesul comunitatii locale, in satele Sarile si Lacurile2017/04/05
HCL 22/2017privind achizitionarea unui tractor cu semiremorca din fonduri proprii obtinute din subventii APIA, in administrarea consiliului local si in interesul comunitatii locale2017/04/05
HCL 21/2017privind organizarea retelei scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza administrativ teritoriala  a comunei Bisoca pentru anul scolar 2017-20182017/03/31
HCL 20/2017privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii, versiunea martie 2017, cu finantare de la bugetul local si din subventii2017/03/31
HCL 19/2017privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 si a estimarilor bugetare pentru perioada 2018-20202017/03/31
HCL 18/2017privind gestionarea bunurilor apartinand comunei Bisoca la data de 31.12.20162017/03/31
HCL 17/2017privind starea economico-sociala a comunei Bisoca la data de 31.12.20162017/03/31
HCL 16/2017privind aprobarea investitiei „Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Bisoca, jud. Buzau” si a valorii estimate2017/03/09
HCL 15/2017privind aprobarea investitiei „Construire punte pietonala, comuna Bisoca, jud. Buzau” si a valorii estimate2017/03/09
HCL 14/2017privind aprobarea investitiei „Modernizarea DC100, comuna Bisoca, jud. Buzau” si a valorii estimate2017/03/09
HCL 13/2017privind aprobarea investitiei „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Bisoca, jud. Buzau” si a valorii estimate2017/03/09
HCL 12/2017privind alegerea d-lui consilier local Bara Gheorghe presedinte de sedinta pentru perioada de 3 luni2017/03/09
HCL 11/2017privind aprobarea transferului centralei termice pe lemn din rezerva primariei catre Parohia „Sf. Voievozi Mihail si Gavril” Bisoca, pentru casa parohiala2017/02/28
HCL 10/2017privind aprobarea organigramei si statului de functii si numarul de personal2017/02/28
HCL 9/2017privind aprobarea Strategiei de achizitii publice a comunei Bisoca, pentru anul 20172017/01/24
HCL 8/2017privind aprobarea cotei corespunzatoare pierderilor de apa din sistemul de alimentare cu apa al comunei Bisoca2017/01/24
HCL 7/2017privind darea in administrare si exploatare a serviciului si sistemului de alimentare cu apa al comunei Bisoca, jud. Buzau catre „Consiliul local Bisoca – Serviciul Apa”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului local al comunei Bisoca, jud. Buzau2017/01/24
HCL 6/2017privind aprobarea organigramei si statului de functii si numarul de personal2017/01/24
HCL 5/2017privind infiintarea si organizarea serviciului „Consiliul local Bisoca – Serviciul Apa”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului local al comunei Bisoca, jud. Buzau2017/01/24
HCL 4/2017privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare si functionare din excedentul bugetar al anului 20162017/01/24
HCL 3/2017privind aprobarea bugetului local in forma definitiva si a contului de executie bugetara pentru anul 20162017/01/24
HCL 2/2017privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor in comuna Bisoca, jud. Buzau2017/01/24
HCL 1/2017privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre beneficiarii de ajutor social apti de munca din comuna Bisoca in cursul anului 20172017/01/24

Comments are closed.