HCL 14/2019

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziția produselor și a contractului / acordului-cadru de prestare a servicilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului in anul scolar 2017-2023 in comuna Bisoca, jud. Buzau

Bookmark the permalink.
Inapoi